Boka studierådgivning

Programstudier/kandidat

En svensk kandidatexamen (180 ECTS poäng) motsvaras internationellt sett av examensbenämningen Bachelor. En Bachelor degree är vanligtvis ett 3-årigt program, förutom i USA där det är ett 4-årigt program. Du kan söka direkt från gymnasiet, med de betygsdokument som du kan erhålla vid jul i åk 3 och bli preliminärt antagen. Annars är det slutbetyg från gymnasiet som gäller, oftast krävs VG i Eng A eller B alternativt språktest.

Om du läst på universitetet i Sverige kan du i många fall tillgodoräkna dig dessa poäng in i din internationella examen. Denna möjlighet finns också för KY/YH-studenter som kan läsa vidare på sin KY/YH utbildning utomlands (något som man inte kan göra i Sverige).

När man läser på kandidatnivå, läser man på grundnivå. Detta motsvaras av att studera på undergraduate nivå internationellt sett.