Lettland

Lettland är det mittersta av de tre baltiska länderna. Landet har tillsammans med Estland och Litauen efter kommunismens fall under 1990-talet attraherat mängder av turister, som har velat uppleva det tidigare östblockets särskilda kultur på närmare håll. Det relativt långa kostnadsläget gör att livet som student är tämligen enkelt i Lettland.

Närheten till Sverige (det går färjor mellan Stockholm och Riga) gör det till ett mycket populärt land för Study Abroads medicinstudenter. Likheterna i kulturerna gör det också mycket lättare att komma in i det lettiska livet, jämför med tex livet i Ungern eller Bulgarien.