Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. De gäller för var och en, oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion, sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning. De slår också fast att alla människor är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter. Detta studerar man inom ämnet Mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter = Human Rights

På grundnivå finns det inga direkta program utan vanligt är att man studerar Bachelor of International Relations om man är intresserad av Mänskliga rättigheter. På masternivå  finns fler alternativ, det bland annat det utmärkta programmet Master of Human Rights and Democratisation (Asia Pacific Regional Program). Programmet ges vid University of Sydney och innefattar även en termins praktik i Asien.

Populära kurser bland Study Abroads studenter som läser fristående kurser i en eller två terminer är Human Rights and the Global Economy, International Development (Theory and Practice), World Politics och Introduction to Diplomacy, för att nämna några.

 


BOKA STUDIERÅDGIVNING

Verkar det intressant? Vill du ha mer information? Klicka på länken nedan och boka en kostnadsfri studierådgivning!

Ja tack, jag vill boka studierådgivning och få mer information