Pedagogik

Det finns två huvudsakliga grupper som studerar Pedagogik utomlands. Den största gruppen är studenter som studerar på lärarprogrammet i Sverige och som vill förlägga en eller två terminer utomlands för att bredda sin kompetens. Den andra gruppen är inriktad på att både studera och sedan även arbeta som lärare utomlands och de studenterna läser vanligtvis ett helt lärarprogram i det land där de har som avsikt att arbeta i efter avlagd examen. Oavsett vilken kategori du tillhör så har Study Abroad ett bra alternativ för dig.

Det finns även obegränsat med möjligheter om man som lärarstudent vill läsa en del av sina ämnesstudier utomlands. Vanligt är att man kombinerar ämnesstudier med kurser i pedagogik och/eller didaktik.

Det finns ett mycket spännande alternativ för dig som vill undervisa i Engelska. Här krävs ingen lärarexamen, utan man studerar en TEFLkurs (Teaching English as a Foreign Language), som vanligtvis är 6 månader. Efter avlagd kurs, så är man kvalificerad för att undervisa på språkskolor runt om i världen. Många av Study Abroads studenter väljer att inleda en jorden runt resa med TEFL kurser och arbetar sedan på språkskolor runt om i världen. TEFL kursen ges i USA och Australien.