Kombinera praktik och studier

Kombinationen av praktik och studier blir allt mer vanligt! Fler företag i Sverige ser vikten av att studenten har någon form av arbetsliverfarenhet samtidigt som studietiden. I dagsläget har vi också sett att fler studenter vill jobba mer internationellt och bästa sättet att göra detta är att ha erfarenheten från ett globalt perspektiv!

Många universitet har insett vikten av att erbjuda praktik och har därmed startat samarbeten med olik företagen för att kunna erbjuda denna möjlighet. Studenter har själva efter sin praktik insett värdet i erfarenheten och upplevt en enklare väg in på arbetsmarknaden.

När du studerar utomlands har du möjligheten att kombinera studier med praktik när du söker en till två terminer fristående kurser, ett kandidatprogram eller ett mastersprogram.

 • Study Abroad studenter har gjort praktik här:
 • Air China - Peking
 • Burberry - New York
 • Columbia Records - New York
 • Deloitte - New York
 • DKNY - New York
 • Ebay - Sydney
 • EMI Records - New York
 • FN sponsrade NGO - Peking
 • HSH Nordbank - New York
 • IDG - Peking
 • Lincoln Center - New York
 • MTV - New York
 • Ralph Lauren - New York
 • SEB - New York
 • Svenska Handelskammaren - New York
 • VH1 - New York