Schweiz

Den schweiziska befolkningen har ett ursprung med anor från kelter och germaner från norr och romarna från söder. Dagens befolkning identifierar sig starkt med den språkgrupp man själv tillhör. Den franskspråkiga gruppens kulturliv är starkt beroende av Frankrike, medan de tyska och italienska språkgrupperna håller ett visst avstånd från dessa grannländer.

I dag bor 7,3 miljoner invånare i Schweiz, 65 % har tyska som modersmål, 20 % franska och 10 % italienska.

Schweizarna utvecklade tidigt förmågan att ta väl hand om turister, och Schweiz blev ett föregångsland inom hotell- och restaurangindustrin. Bergbanor anlades till de viktigaste bergtopparna, övernattningsstugor etablerades vid de ensligaste vandringslederna, osv. Inte undra på att Schweiz idag har det absolut högsta anseendet för studier inom hotell och turism!